Företagets logotyp

S-hard

Vår produkt S-hard är en optimerad typ av beläggning som kombinerar hållfastheten hos cementbaserade produkter med elasticiteten hos asfalt.

S-hard bildar en helt tät, fogfri och oljeresistent beläggning. Den hjälper dig att miljösäkra ditt område genom att du kan försegla alla ytor. På så sätt kan du också kontrollera och rikta eventuellt spill av farligt avfall till en speciell uppsamlingsplats.

S-hards unika sammansättning gör den idealisk för områden med extremt högt slitage – därför är lager- och industrigolv, hamnar, terminaler, hårt trafikerade körytor i stadsmiljö samt flygplatser exempel på när S-hard kommer till sin fulla rätt.

Hur fungerar S-hard?

Först lägger vi ett lager med skelettasfalt på ytan du vill belägga. Därefter fyller vi skelettets hålrum med S-hard. Den fyller ut och ”limmar” effektivt ihop beläggningen. Efter ett dygn har S-harden stelnat och du har fått en helt tät och slitstark yta som är färdig att använda.

S-hard i korthet

  • Vattentät
  • Olje- och lösningsmedelsredistent
  • Kan andas både inom- och utomhus
  • Jämn och helt fogfri, vilket ger mindre buller och säker framfart
  • Frostbeständig
  • Bra att använda vid spårbunden trafik
Fördelar med S-hard

Fördelar med S-hard

S-hard har många fördelar, men i korthet är den: Vattentät, Olje- och lösningsmedelsredistent, "andas" både inom- och utomhus, jämn och fogfri, frostbeständig och bra vid spårbunden trafik.

Offertförfrågan

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig omgående!

Beskriv kort vad du önskar få offert på.
Ange om offerten gäller företag eller för privatperson