Företagets logotyp

asfaltering av busstorg i samverkan

Frösåkersskolan

I projektet Frösåkerskolan samverkade vi med Sh bygg, sten och anläggning AB.

Tillsammans skapade vi ett tryggt busstorg för skolelever i årskurs 4 till 9. Vi asfalterade breda vägbanor så att skolbussarna ska kunna vända på planen utan att behöva riskera att köra nära gångbanan där eleverna går. I anslutning till busstorget asfalterade vi även en anslutningsväg och en ny parkering för Östhammars kommuns sporthall och idrottsplats. 

Vägbanan på busstorget är belagd med tre lager asfalt. Längst ned ett bundet bärlager med AG 22. I mitten ett bindlager med ABB16. Och överst ett slitlager med ABS 16.

Anslutningsvägen till sporthallen och parkeringsytorna har belagts med ett bundet bärlager AG 16 samt ett slitlager ABT 11.

PROJEKTANSVARIG

Tobias Isaksson

BESTÄLLARE

Sh bygg, sten och anläggning AB

PROJEKTTID

Hösten 2021- sommaren 2022 

PRODUKTTYP

Asfalt

Asfaltering av ett busstorg och parkering
Busstorget utanför skolbyggnaden

Fler projekt