Företagets logotyp

Asfaltering av brandstationen Viktoria i Fyrislund

Fyrislunds brandstation i Uppsala

Vid en av Uppsalas heltidsbrandstationer asfalterade vi en stor plan utanför själva brandstationen och vid den nya carporten.

För bästa resultat och lång hållbarhet valde vi att asfaltera med AG 22 och slitlager ABT 11. Vilket krävs för för belastningen av de tunga fordon som kör över ytan på daglig basis. 

Arbetet utfördes på uppdrag av Sh bygg, sten och anläggning. Projektet omfattade byggnation av carport, garage och asfaltering och genomfördes i samverkan med flera bolag inom Sh-koncernen.

PROJEKTANSVARIG

Nils Isaksson

BESTÄLLARE

Sh bygg, sten och anläggning

PROJEKTTID

2021

PRODUKTTYP

Asfalt

Fler projekt