Företagets logotyp

Projektet C2/C3

Akademiska sjukhusets nya miljöstation

I projektet asfalterade vi runt Akademiska sjukhusets  miljöstationSh Asfalt har asfalterat runt byggnaden C2/C3 på en yta om totalt 1300 kvadratmeter. Ytan har belagts med S-hard 11, med 20 % svart färgpulver för att på så sätt anpassa ytan till de intilliggande. S-hard valdes för att ytan kommer belastas av spårbunden trafik mot lastkajerna. Ytan är också oljeresistent.

C2/C3 har byggts i samarbete med Landstingsservice och är Akademiska sjukhusets nya miljöstation med plats för 17 fraktioner av avfall och tvätt från sjukhuset. Projektet har omfattat 1500 kvadratmeter ombyggnad, 2000 kvadratmeter nyproduktion samt ny utrustning till verksamheten.

Totalentreprenad i partnering/samverkan. Beställare: Landstingsservice i Uppsala län. Byggtid: 2013 - 2015.

PROJEKTANSVARIG

Nils Isaksson

BESTÄLLARE

Landstingsservice i Uppsala län

PROJEKTTID

2013 — 2015

PRODUKT

X

Fler projekt