Företagets logotyp

Ny incheckningsplats för färjor med destination Riga och S:t Petersburg

Projektet Frihamnen

För att flytta incheckningen från Värtahamnen till Frihamnen krävdes att en 40 000 kvadratmeter stor yta iordningsställdes som uppställningsyta för last- och personbilar innan ombordstigning på färjorna.

Sh bygg, sten och anläggning AB ansvarade för dagvattensystemet genom rening för omhändertagande av ytvatten och omhändertagande av spillvatten i färjeläget. Vidare konstruerades grindar, bommar, portaler, säkerhetsstaket, belysning, el- och fiber för styrning av belysning och grindar. Därtill tillkom arbete med kantsten, plattor, linjemålning och tungavstängning.

PROJEKTANSVARIG

Tobias Isaksson

BESTÄLLARE

Stockholms hamnar

PROJEKTTID

2014

PRODUKTTYP

X

Fler projekt